Programovanie web aplikácií

Webdegign & programming

Programujeme komplexné web-aplikácie, ktoré plnia funkcie stanovené klientom. Zväčša ide o rôzne databázové systémy, výpočtové algoritmy, inzercie a podobne.

Vývoj web aplikácie:

Klient opíše funkcie, ktoré požaduje od systému. Tieto funkcie spolu odkonzultujeme, bližšie špecifikujeme a navrhneme možné spôsoby riešenia. Vždy sa snažíme ponúknuť viacero variantov od cenovo menej náročných až po prepracované systémy, ktoré zvyšujú pohodlie obsluhy na strane administrácie a umožňujú efektívnejšie čítanie na strane užívateľskej. Klient má možnosť vybrať si pre seba najvhodnejšie riešenie spomedzi variantov.

Väčšinou navrhneme základný systém s minimálnymi cenovými nárokmi. Ku nemu vytvárame nadstavby - voliteľné funkcie, ktoré zefektívňujú systém a robia ho pohodlnejším. Klient sa rozhodne na základe pomeru cena / prínos, či si danú podpornú funkciu nechá naprogramovať. Tým má možnosť ovplyvniť nielen celkovú funkčnosť, ale aj výslednú cenu aplikácie.