Servis a aktualizácia webstránok

Webdegign & programming

Po vytvorení www stránok je dôležité zabezpečiť ich pravidelný servis. Aktualizácia informácií a zálohovanie údajov zaručí spoľahlivé prevádzkovanie internetovej stránky. Zabezpečujeme servis aj pre weby, ktoré sme nevytvorili.

Aktualizácia obsahu

Po určitom čase nutné aktualizovať údaje na stránke, aby bola zabezpečená čerstvosť informácií. Nemusí ísť len o zmenu textov, ale aj rozšírenie webu o nové podstránky, prípadne nové funkcie. Stačí požiadať o aktualizáciu a zaslať zoznam zmien, ktoré chcete vykonať.

Redakčný systém (CMS)

Redakčný systém umožňuje veľmi jednoduchú správu obsahu webových stránok. S jeho použitím si môže bežný užívateľ bez akýchkoľvek znalostí programovania sám spravovať obsah svojich stránok. Nie je potrebné mať žiadny špeciálny software, postačí bežný internetový prehliadač a pripojenie do internetu.

Redesign

Rýchly vývoj, nové technológie a trendy spôsobia, že po určitom čase je potreba zmeniť nielen dizajn, ale aj štruktúru web stránky. Na rozdiel od aktualizácie ide zväčša o kompletné prepracovanie webu, zvyčajne spojené aj so zmenou dizajnu.

Zálohovanie

Potreba zálohy sa zvyšuje s interaktivitou a dynamikou webu. Čím viac je na webe dynamických prvkov (ako e-shop, databázové systémy, registrácie užívateľov, inzercie), tým je dôležitejšie dbať na pravidelné zálohovanie. V prípade napadnutia webu vírusom alebo hackerom, no častejšie pri neodbornom administračnom zásahu, môže dôjsť ku strate údajov. Jedinou možnosťou je v takomto prípade obnovenie webu z vytvorenej zálohy. Zálohovať je možné v denných až ročných intervaloch, obvykle plne postači jedenkrát mesačne.