Tvorba diazjnu webstránky

Webdegign & programming

Dizajn internetovej stránky predstavuje jej estetickú časť. Mal by na prvý pohľad užívateľa zaujať a poskytnúť mu obsahovú časť webu v čo najpríjemnejšej grafickej podobe. Webdizajn vnímame ako kombináciu farieb, forografií a počítačovej grafiky a môže byť doplnený o animácie.

Úroveň vypracovania webdizajnu

Ponúkame tri úrovne vypracovania dizajnu. Líšia sa nielen kvalitou grafického stvárnenia, ale hlavne možnosťou klienta zasahovať do vývoja dizajnu ovplyvniť jeho výsledný vzhľad. Na požiadanie je možné vyhotoviť viac návrhov, z ktorých si klient jeden vyberie. Tento návrh sa detailnejšie vypracuje do výsledného dizajnu. Ďalší dizajn je možné doobjednať ku ktorejkoľvek úrovni vypracovania aj po predložení počiatočného návrhu.


DESIGN
ECONOMIC
DESIGN
STANDARD
DESIGN
ANIMATED
úroveň grafiky základná prepracovaná nadštandardná
animácie nie v malom rozsahu výrazné zastúpenie
možnosť pripomienkovania 1x 3x 6x
počet podstránok max. 10 neobmedzene neobmedzene
zakúpenie obrázkov z fotobanky bez 1 ks v cene 5 ks v cene
intro nie nie áno*
cena 150,- € 230,- € 420,- €


ĎALŠIE SLUŽBY
Doobjednanie ďalšieho návrhu dizajnu 120,- €
Zakúpenie obrázku z fotobanky 5,-€ až 15,-€ / ks