Tvorba flash animácií

Webdegign & programming

Animovaný design

Vyhotovený web diazjn je možné doplniť o HTML5+CSS3, alebo Flash animácie. Výsledný vzhľad sa dynamizuje a celý web pôsobí modernejšie. Animácie sa včleňujú do dizajnu citlivo, s prihliadnutím na charakter webu. Môže ísť o rôzne svetelné efekty, animácie loga, animácie tlačidiel menu po nadídení myšou a pod.. Animácie dizajnu môžu byť cyklické, ktoré sa budú periodicky opakovať, alebo štartovné, ktoré prebehnú raz pri načítaní stránky.

Intro

Veľká animácia, ktorá sa vkladá pred samotný web a spustí sa pri počiatočnej návšteve. Jej rozsah je zvyčajne niekoľko sekúnd. Intro môže obsahovať upútavku na firmu a jej logo, stručný prehľad o obsahu webu a môže tiež slúžiť aj ako akési menu na výber sekcie webu alebo jazykovej verzie.

Použitie Flash-u

Technológia Flash nám dáva obrovské možnosti animácie obsahu, dokážeme v nej pomerne jednoducho a lacno tvoriť dominatné animácie s malými nárokmi na prenos dát. Žiadna iná technológia nevie v plnej miere Flash nahradiť, no nevýhodou je, že flash nie je podporovaný na všetkých zariadeniach.

Ak navrhneme web s flashovými prvkami, dbáme na to, aby bol web plne použiteľný aj na zariadeniach bez jeho podpory. Flash vkladáme ako ďalšiu vrstvu ponad web, ktorá ho krásne dynamizuje, no ak sa nezobrazí, z webu sa stáva bežná neanimovaná stránka bez toho, aby užívateľ niečo negatívne pocítil. Technicky problematiku riešime tak, že pri prvom spustení webu sa overuje, či došlo k reálnemu spusteniu inicializačného flash prvku. Ak áno, zobrazí sa vrstva s animáciami, ak nie, celé načítavanie flash vrstvy sa preskočí a viackrát sa o to web kvoli rýchlosti odozvy ani nepokúša.